Dodávka betonu

Doprava a čerpání betonové směsi tvoří velmi důležitou část ve výrobně – dodavatelském procesu, ve kterém musí být důkladně zhodnocena dopravní dostupnost stavby, optimálně zvolený typ čerpadla na beton, od objemu dodávaného betonu a vzdálenosti na stavbu vhodně zvolený počet a typ domíchávačů, jejich frekvence sladěná s rychlostí a možnostmi zpracování betonu na stavbě.

Description
Extra info